Anasayfa » RÜYA TABİRİ KİTAPLARI

RÜYA TABİRİ KİTAPLARI

tarafından admin

Rüya genel itibar ile uykuda görülen hayali şekil ve tasvirlerdir.Rüya tabir edenlere muabbir adı verilir. Rüya yorumu hakkında yazılan eserlere ta‘bîr-nâme, ta‘bîrât-ı vukūât, ta‘bîrât-ı rü’yâ, rü’yâ-nâme, vâkıa-nâme, segir-nâme, güzâriş-nâme   gibi ismiler verilir.

Bu konuda ilim erbabı tarafından yazılmış kitaplar aşağıdaki gibidir.

 

 • İbni Haldun–Mukaddime
 • Taşköprizâde —Mevzûâtü’l-ulûm
 • Kâtib Çelebi —Keşfü’ẓ-ẓunûn
 • Artemidor –Oneirokritikon
 • İbn Sîrîn  –Kitâbü’l-Cevâmi
 • Ca‘fer es-Sâdık –Kitâb fî taʿbîri’r-rüʾyâ
 • İbn Kuteybe –Taʿbîrü’r-rüʾyâ
 • İbn Ebü’d-Dünyâ –Er-Rüʾyâ
 • Ya‘kūb ed-Dîneverî –Et-Taʿbîrü’l-Ḳādirî fi’l-aḥlâm
 • Hasan b. Hüseyin –El-Hallâl, Ṭabaḳātü’l-muʿabbirîn
 • Ziyâeddin İbnü’l-Esîr–Kitâb fî maʿrifeti’l-ḥiyel
 • Tâhir Bin Gannâm –Dürretü’l-aḥlâm fî taʿbîri’l-menâm
 • Zeynüddin İbnü’l-Verdî –Elfiyye
 • Halîl b. Şâhin –El-İşârât fî ʿilmi’l-ʿibârât
 • Abdülganî en-Nablusî  –Taʿṭîrü’l-enâm fî taʿbîri’l-menâm
 • Yusuf El Hacip  –Kutadgu Bilig
 • Agâh Sırrı Levend tâbirnâmeleri
 • Ahmed-i Dâî –Tercüme-i Kitâbü’t-Ta‘bîrnâme
 • Hubeyş et-Tiflisî –Kâmilü’t-taʿbîr
 • Seyyid Süleyman–Seyyid Süleyman’ın Tâbirnâmesi
 • Muhyiddin İbnü’l-Arab–Tâbirnâme-i Muhyiddin-i Arabî

 

Kaynak :https://islamansiklopedisi.org.tr

 

Bu web sitesi, deneyiminizi iyileştirmek için tanımlama bilgilerini kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz Kabul Et Devamını Oku